Konverzace je víc než pouhé povídání. Ve svém nejhlubším smyslu může být považována za samu podstatu naší existence.

Harlene Anderson

Tuto stránku teprve připravuji, zatím tedy velmi stručně a kostrbatě...

Ve své práci se opírám o postmoderní směry (systemický přístup, přístup zaměřený na řešení, otevřený dialog a narativní terapie). Ty zdůrazňují jedinečnost každého člověka a každé situace, do které se dostane. V terapii nevystupuji jako expertka na Vaše trápení, ale jako někdo, kdo se umí ptát.

V praxi to vypadá tak, že kladu hodně otázek. Snažím se s Vámi vytvořit bezpečné prostředí pro zkoumání Vašich myšlenek a pocitů, které může vést k otevření nových úhlů pohledů, k možnosti lépe poznat a pochopit sebe i druhé.

Společně s Vámi hledám, co pro Vás v procesu našeho rozhovoru je a není užitečné a jakou roli mám plnit.