terapie a PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Mgr. Klára Vožechová

O mně

Jsem psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Absolvuju pětiletý sebezkušenostní výcvik, který je na to, co dělám navázaný. Ráda se inspiruju různými terapeutickými směry. Sedm let pracuji ve školství. Nejdříve jsem působila jako lektorka prevence, postupně pak i jako facilitátorka růstových skupin, lektorka vzdělávání školních metodiků prevence a v současnosti pracuji jako školní psycholožka. K tomu mám soukromou terapeutickou praxi.

Prostor pro zkoumání sebe sama s terapeutickou podporou

Základem mé práce je to, že mluvím s lidmi. Vedu s nimi rozhovory, které otevírají prostor pro ně samotné. Dávám lidem prostor pro zkoumání sebe sama a toho, jak sami sebe vnímají v kontextu svého okolí a v tomto světě, což se odráží i na způsobu, jakým o tom mluví.


Terapie je pro mě prostředkem, který má moc nás skrze dialog vytáhnout z každodenní všední reality, podívat se na věci s odstupem a nadhledem, z jiných úhlů pohledu. Je to takové zastavení v běhu, díky kterému máme čas jenom pro sebe a můžeme se věnovat tomu, jak vyřešit své problémy nebo k nim zaujmout jiný vztah. Díky terapii spolu s klienty hledáme a nacházíme možnosti, jak to udělat, aby jim bylo v životě dobře a aby se i dobře cítili.


Cestou terapie jsem se vydala proto, že věřím, že každý člověk potřebuje mít nějaký bezpečný prostor, ve kterém může být sám sebou, může se zastavit a rozhlédnout a podívat se na svůj život a na to, jak mu v něm právě je. A takový prostor spousta lidí v běžném životě nemá. Při setkání s terapeutem vzniká možnost přezkoumávat svá přesvědčení a způsoby, jakými fungujeme. Věřím, že takový rozhovor má sílu být léčivý, pokud je veden dobře a s potřebnou empatií. A o to se snažím.

Každé téma, se kterým přijdete, je důležité

Často za mnou přicházejí lidé, které trápí různé úzkosti, a nevědí, co s nimi. Pracuju pro ty, kteří se mnou chtějí mluvit a podívat se na to, co je pro ně v životě důležité, a nemusí to být zrovna nějaká katastrofa.


Terapie je prostě rozhovor, který nám umožňuje lépe některé věci nahlédnout a chápat. Jsem toho názoru, že každé téma, se kterým přijdete, je důležité. Nemusí se vám hroutit celý svět, abyste „měli právo“ využít služeb psychologa. Můžete se chtít jen zastavit, zkoumat své možnosti, přemýšlet. Nemám pro vás zaručené rady a tipy, jak jednoduše vyřešit to, co vás trápí. Místo toho ale nabízím respektující prostor pro zkoumání témat, se kterými přicházíte a hledání a nacházení cest, jak se v životě cítit líp.

PRofesní životopis

Vzdělání

 • 2021: Karlova Univerzita - Filosofická fakulta - rigorózní řízení (PhDr.)

 • 2016 - 2020: Karlova univerzita - Filosofická fakulta - obor Psychologie (Mgr.)

 • 2013 - 2016: Karlova univerzita – Filosofická fakulta - obor Psychologie (Bc.)

 • 2013 - 2015: Policejní akademie České republiky - Policejní management a kriminalistika (Mgr.)

 • 2010 - 2013: Policejní akademie České republiky - Bezpečnostně právní studia (Bc.)

Praxe

 • 2020 - dosud: Školní psycholožka - ZŠ Táborská Praha

 • 20152021: Vedoucí Centra primární prevence, Lektorka všeobecné, selektivní a indikované prevence, Lektorka vzdělávání pro pedagogické pracovníky a metodiky prevence - Prevalis, z. s.

Vybrané kurzy a výcviky

 • 2019 - 2020: Půlroční kurz terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště (Mgr. Jana Adámková)

 • 2019: Úvod do neurovědy a satirovského přístupu v Sand Tray terapii (Madeleine De Little, MTC, RTC, RCS, Ph.D.)

 • 2019: Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology (Mgr. Jana Adámková)

 • 2019: Transakční analýza 101 (Giles Barrow)

 • 2018 - 2019: Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy (Giles Barrow)

 • 2018 - dosud: Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně (Gaudia)

 • 2017 - 2018: Motivační rozhovory (PhDr. Jan Soukup, Ph. D.)

 • 2016 - 2017: Systemic Psychotherapy and Psychological Coaching (Institut systemických studií)

 • 2015 - 2016: Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec)

 • 2015: Person Centred Introductory Training (PhDr. Daniela Roes Šiffelová, Dipl. Paed. Willi Roes)

Jak a o čem přemýšlím můžete najít na mém instagramovém účtu @uvahy_terapeutky.

A zde najdete odkazy na některé mé články.

CO NABÍZÍM

Nabízím individuální psychologické poradenství, terapii a osobní koučink pro dospělé.

Pracuji v Praze a online. V online prostoru nabízím i možnost hovořit spolu bez využití webkamery.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Trvání sezení a frekvence setkávání

Sezení trvá 50 - 55 minut. Frekvence setkání záleží na Vás a Vaší potřebě, v případě terapie se obvykle jedná o setkávání jednou za týden či 14 dní, u koučování mohou být odstupy i delší.

Platba

Platba probíhá převodem na účet po skončení sezení a před začátkem dalšího sezení. Cena viz ceník.

Supervize

Pro to, abych svou práci mohla dělat co nejlépe, jsem pod pravidelnou supervizí. To znamená, že konzultuji svou práci s klienty/klientkami se supervizorkou a kolegy/kolegyněmi, kteří jsou vázáni mlčenlivostí stejně jako já.

Mlčenlivost a důvěrnost

Vše řečené je důvěrné (výjimkou je oznamovací povinnost stanovená trestním zákoníkem). To, co se odehrává na setkáních, diskutuji pouze v rámci supervizí a intervizí, které pro mne slouží ke kontrole a reflexi mého postupu. V takových případech však hovořím o klientech tak, aby zůstali anonymní. Kolegové a supervizoři jsou také vázáni mlčenlivostí.

Storno podmínky

Pokud se nemůžete na konzultaci dostavit, je nutné ji zrušit emailem či telefonicky alespoň 24 hodin předem. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.

Pokud se nedostavíte do 15 minut od započatého času konzultace a neozvete se, považuji konzultaci za zrušenou. Pokud se někde zdržíte, dejte mi vědět. Pokud přijdete pozdě, doba zpoždění je započítána do času konzultace (tj. nelze nahradit zameškaný čas prodloužením původního času konzultace).

Ukončení spolupráce

Pokud se po pravidelné spolupráci rozhodnete terapii ukončit, je pro mne důležité to vědět, abychom mohli naši spolupráci pokud možno bezpečně uzavřít.

CENÍK

Sazba za sezení (50 minut) je 750 Kč.

Platba probíhá převodem na účet č. 2094555013/3030 po skončení sezení a před začátkem dalšího sezení.

Nelze platit hotově.

Terapii u mě nelze hradit ze zdravotního pojištění.

objednejte se na první sezení

Pracuji na adrese Radlická 99, Praha 5 (organizace Person Center).

Můžeme se ale potkat i online (formou audio- či videohovoru). Pracuji přes platformu Google Meet.

Můžete mne kontaktovat telefonicky či emailem. Pokud se Vám nepodaří dovolat se mi, zašlete mi sms s tím, že si chcete domluvit konzultaci, a já Vám zavolám zpět, až budu moct.

+420 605 015 244

klara.vozechova@gmail.com

IČ: 09354450