O SPOLUPRÁCI

Na této stránce bych Vám ráda popsala, jak spolupráce technicky probíhá a její podmínky. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, určitě se zeptejte. :-)

Délka sezení

Sezení trvá 55 - 60 minut

Storno podmínky

Pokud se nemůžete na konzultaci dostavit, je nutné ji zrušit emailem či smskou alespoň 24 hodin předem. V opačném případě hradí klient/ka za neuskutečněné sezení celou částku. 

Pokud se nedostavíte do 15 minut od započatého času konzultace a neozvete se, považuji konzultaci za zrušenou. Pokud se někde zdržíte, dejte mi vědět. Pokud přijdete pozdě, doba zpoždění je započítána do času konzultace (tj. nelze nahradit zameškaný čas prodloužením původního času konzultace).

Frekvence setkávání

Z výzkumů vyplývá, že častější frekvence (1x za týden či 1x za 14 dní) přináší výsledky rychleji [1]. Proto tuto frekvenci v začátku doporučuji (samozřejmě je pochopitelné, že někdy nastanou větší mezery např. ze zdravotních důvodů, kvůli dovoleným apod.). Má zkušenost je, že pokud jsou intervaly delší, terapie někdy ztrácí kontinuitu, "začíná se stále znovu". Ale také se to dá. :-) Je důležité, aby frekvence sedla hlavně Vám.

[1] Miller, S. (2021). Session Frequency and Outcome: What is the “Right Dose” for Effective Psychotherapy? [Online]. Dostupné zde

Délka setkávání

Délka setkávání je velmi individuální. Někteří klienti/ky chtějí jen probrat konkrétní věc s někým mimo svou sociální bublinu, a stačí jim jedno sezení. A pak jsou lidé, kteří přichází s konkrétním jasně ohraničeným problémem, a těm stačí pár sezení

Pokud ale přicházíte s náročnějšími tématy či potížemi, se kterými už se nějakou dobu potýkáte, taková témata potřebují spíše dlouhodobější práci. V začátcích se doporučuje vyzkoušet kolem pěti sezení, abyste si udělal/a představu, jak terapie probíhá a co může přinést.

Tím, že některé věci v terapii trvají, samozřejmě neříkám, abyste dlouhodobě chodili na terapii, která Vám nic nepřináší. V takovém případě má určitě smysl pobavit se o tom, co byste potřeboval/a jinak, a jestli není na místě změna terapeuta/ky. Takové situace nastávají a není potřeba se jich bát. Je úplně v pořádku říct, že Vám něco v sezení nevyhovuje a že to potřebujete jinak. 

Domlouvání termínů

Pokud si termíny s dostatečným předstihem nerezervujete, nemohu Vám pak zaručit, že budete mít termín za preferovanou dobu. V některých obdobích se pak může stát, že bez včasné rezervace Vám nabídnu termín za 3-4 týdny.

Pokud si rezervujete více termínů a rozhodnete se nepokračovat, samozřejmě Vámi rezervované termíny zrušíme a není to problém.

Technicky - na sezení vždy posílám pozvánku přes Google Kalendář na Váš email. 

Možnost využívání aplikace DeePsy

Na začátku spolupráce nabízím pro společnou práci aplikaci Deepsy. Jedná se o aplikaci, která průběžně měří, jak se Vám daří a doptává se na to, jak vnímáte jednotlivá sezení. Tyto informace jsou nápomocné pro lepší rozpoznání, zda se nám terapie daří, a pro přizpůsobování terapie Vašim potřebám. Nemusíte se bát, nezabere mnoho času, jedná se o pár minut navíc. V terapii ji vnímám jako velmi nápomocnou. Více informací o aplikaci naleznete zde

Mlčenlivost a důvěrnost

Vše řečené je důvěrné (výjimkou je oznamovací povinnost stanovená trestním zákoníkem). To, co se odehrává na setkáních, diskutuji pouze v rámci supervizí a intervizí, které pro mne slouží ke kontrole a reflexi mého postupu. V takových případech však hovořím o klientech a klientkách tak, aby zůstali anonymní. Kolegové/yně a supervizorky/ři jsou také vázáni mlčenlivostí.

Krizové situace

Někdy se může stát, že mezi sezeními přijde nějaká akutní krize. Pokud se tak stane, nebojte se využít linek důvěry. Následující linky fungují nonstop a bezplatně:

V případě ohrožení života volejte zdravotnickou záchrannou službu (155). 

Platba

Platba probíhá převodem na účet po skončení sezení a před začátkem dalšího sezení. Po sezení zasílám na Váš email fakturu (je možné využít platbu přes QR kód na faktuře, nebo pro převod uveďte jako variabilní symbol číslo faktury). Faktury zasílám v rámci týdne, ve kterém konzultace proběhla. Další info viz ceník.

Ukončení spolupráce

Pokud se po pravidelné spolupráci rozhodnete terapii ukončit, budu ráda, když mi o tom řeknete. Loučení může být v něčem nepříjemné, ale zároveň nám pomáhá věci uzavřít. Uzavírání procesu terapie je důležitá zkušenost, a i když v myšlenkách může být nepříjemná, nenechte se o ni ochudit. Je opravdu cenná. :-) A tak doporučuji alespoň jedno "ukončovací" sezení, kde oba/obě víme, že je poslední a máme možnost se za naší spoluprací ohlédnout.

Pokud Vám spolupráce se mnou byla užitečná, budu ráda za doporučení mých služeb dál.