O mně a o tom, co dělám

Jsem psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. To znamená, že absolvuji pětiletý sebezkušenostní výcvik, kde se terapii učím. Ve své práci vycházím z postmoderních psychoterapeutických směrů. Sedm let jsem strávila v oblasti školství. Aktuálně působím v soukromé terapeutické praxi a doplňuju ji lektorováním kurzů pro veřejnost v organizaci Nevypusť duši a vzděláváním pedagogických pracovníků v projektu Národního ústavu duševního zdraví.

Prostor pro zkoumání sebe sama s terapeutickou podporou.

Základem mé práce je to, že mluvím s lidmi. Vedu s nimi rozhovory, které otevírají prostor pro ně samotné. Dávám lidem prostor pro zkoumání sebe sama a toho, jak sami sebe vnímají v kontextu svého okolí a v tomto světě, což se odráží i na způsobu, jakým o tom mluví.


Terapie je pro mě prostředkem, který má moc nás skrze dialog vytáhnout z každodenní všední reality, podívat se na věci s odstupem a nadhledem, z jiných úhlů pohledu. Je to takové zastavení v běhu, díky kterému máme čas jenom pro sebe a můžeme se věnovat tomu, jak vyřešit své problémy nebo k nim zaujmout jiný vztah. Díky terapii spolu s klienty hledáme a nacházíme možnosti, jak to udělat, aby jim bylo v životě dobře a aby se i dobře cítili.


Cestou terapie jsem se vydala proto, že věřím, že každý člověk potřebuje mít nějaký bezpečný prostor, ve kterém může být sám sebou, může se zastavit a rozhlédnout a podívat se na svůj život a na to, jak mu v něm právě je. A takový prostor spousta lidí v běžném životě nemá. Při setkání s terapeutem vzniká možnost přezkoumávat svá přesvědčení a způsoby, jakými fungujeme. Věřím, že takový rozhovor má sílu být léčivý, pokud je veden dobře a s potřebnou empatií. A o to se snažím.

Každé téma, se kterým přijdete, je důležité.

Často za mnou přicházejí lidé, které trápí různé úzkosti, a nevědí, co s nimi. Pracuju pro ty, kteří se mnou chtějí mluvit a podívat se na to, co je pro ně v životě důležité, a nemusí to být zrovna nějaká katastrofa.


Terapie je prostě rozhovor, který nám umožňuje lépe některé věci nahlédnout a chápat. Jsem toho názoru, že každé téma, se kterým přijdete, je důležité. Nemusí se vám hroutit celý svět, abyste „měli právo“ využít služeb psychologa. Můžete se chtít jen zastavit, zkoumat své možnosti, přemýšlet. Nemám pro vás zaručené rady a tipy, jak jednoduše vyřešit to, co vás trápí. Místo toho ale nabízím respektující prostor pro zkoumání témat, se kterými přicházíte a hledání a nacházení cest, jak se v životě cítit líp.

Profesní životopis

Vzdělání

Praxe

Vybrané kurzy a výcviky

Členství v profesních organizacích

O mně osobně

Možná si říkáte, jestli sem neformální představení patří. Sama jsem to dlouho zvažovala. A pak jsem došla k názoru, že patří. Následující informace jsou totiž velká součást mojí osobní identity, která nečeká při konzultacích venku za dveřmi, ale která se do mé práce promítá, i když to asi není na první pohled vidět.


Žiju v dlouhodobém child-free vztahu a proto je mi blízké téma bezdětnosti. Mám osobní zkušenosti s individuální a skupinovou terapií a vím, že cesta práce na sobě není vůbec jednoduchá. Proto se vztahuji ke každému člověku, který se rozhodne jít na terapii, s velkým respektem a úctou. Považuji se za vysoce citlivou a tak mě těší pracovat s vysoce citlivými lidmi.


Ve volném čase čtu a snažím se věnovat nějaký prostor meditaci, což se mi v různých obdobích daří různě. :) Také mě baví mě sport (Animal Flow, funkční trénink). Účastním se různých překážkových závodů (OCR). Je to zajímavá zkušenost a skvělá psychohygiena.:)