PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

K bezpečí v terapii přispívají i dobře vyjasněné podmínky spolupráce. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, určitě se zeptejte. :-)

Délka sezení

Sezení trvá 50 - 55 minut.

Frekvence setkávání

Z výzkumů vyplývá, že častější frekvence (1x za týden či 1x za 14 dní) přináší výsledky rychleji [1]. Proto s touto frekvencí začínám s klienty a klientkami i já (samozřejmě je pochopitelné, že někdy nastanou větší mezery např. ze zdravotních důvodů, kvůli dovoleným apod.). Do delších intervalů (např. jednou za měsíc) v začátcích spolupráce nejdu. Časem se může terapie rozvolnit (např. jednou za měsíc) - jedná se pak spíše o podpůrnou "udržovací" formu terapie.

[1] Miller, S. (2021). Session Frequency and Outcome: What is the “Right Dose” for Effective Psychotherapy? [Online]. Dostupné zde.

Délka setkávání

Délka setkávání je velmi individuální. Někteří klienti/ky chtějí jen probrat konkrétní věc s někým mimo svou sociální bublinu, a stačí jim jedno sezení. A pak jsou lidé, kteří přichází s konkrétním jasně ohraničeným problémem, a těm stačí pár sezení.

Pokud ale přicházíte s náročnějšími tématy či potížemi, se kterými už se nějakou dobu potýkáte, taková témata potřebují spíše dlouhodobější práci. V začátcích se doporučuje vyzkoušet kolem pěti sezení, abyste si udělal/a představu, jak terapie probíhá a co může přinést.

Tím, že některé věci v terapii trvají, samozřejmě neříkám, abyste dlouhodobě chodili na terapii, která Vám nic nepřináší. V takovém případě má určitě smysl pobavit se o tom, co byste potřeboval/a jinak, a jestli není na místě změna terapeuta/ky. Takové situace nastávají a není potřeba se jich bát. Je úplně v pořádku říct, že Vám něco v sezení nevyhovuje a že to potřebujete jinak.

Domlouvání termínů

Preferuji domlouvání termínů na více týdnů dopředu. Pokud si termíny s dostatečným předstihem nerezervujete, nemohu Vám pak zaručit, že zůstanou volné. Ve chvíli, kdy se domluvíme na ukončení a rozhodnete se nepokračovat, samozřejmě Vámi rezervované termíny zrušíme a není to problém.

Mlčenlivost a důvěrnost

Vše řečené je důvěrné (výjimkou je oznamovací povinnost stanovená trestním zákoníkem). To, co se odehrává na setkáních, diskutuji pouze v rámci supervizí a intervizí, které pro mne slouží ke kontrole a reflexi mého postupu. V takových případech však hovořím o klientech a klientkách tak, aby zůstali anonymní. Kolegové/yně a supervizorky/ři jsou také vázáni mlčenlivostí.

Storno podmínky

Pokud se nemůžete na konzultaci dostavit, je nutné ji zrušit emailem či smskou alespoň 24 hodin předem. V opačném případě hradí klient/ka za neuskutečněné sezení celou částku.

Pokud se nedostavíte do 15 minut od započatého času konzultace a neozvete se, považuji konzultaci za zrušenou. Pokud se někde zdržíte, dejte mi vědět. Pokud přijdete pozdě, doba zpoždění je započítána do času konzultace (tj. nelze nahradit zameškaný čas prodloužením původního času konzultace).

Platba

Platba probíhá převodem na účet po skončení sezení a před začátkem dalšího sezení. Po sezení vždy zasílám na Váš email fakturu (je možné využít platbu přes QR kód na faktuře, nebo pro převod uveďte jako variabilní symbol číslo faktury). Další info viz ceník.

Ukončení spolupráce

Pokud se po pravidelné spolupráci rozhodnete terapii ukončit, budu ráda, když mi o tom řeknete. Loučení může být v něčem nepříjemné, ale zároveň nám pomáhá věci uzavřít. Uzavírání procesu terapie je důležitá zkušenost, a i když v myšlenkách může být nepříjemná, nenechte se o ni ochudit. Je opravdu cenná. :-) A tak doporučuji jedno "ukončovací" sezení, kde oba/obě víme, že je poslední a máme možnost shrnout, co si odnášíte.